Over de vereniging

Verleden
Op 19 augustus 1976 werd Tennisvereniging Sla Raak Oisterwijk opgericht door een aantal enthousiaste Oisterwijkse tennisliefhebbers. Men startte met een tweetal gravelbanen, een caravan als administratief centrum en een biertent als horecagelegenheid. Na een paar jaar werd de vereniging aangemeld bij de KNLTB en kon men gaan deelnemen aan officiële competities en toernooien.
Enthousiasme, inzet van vele vrijwilligers, tennisplezier en gezelligheid hebben de club altijd gekenmerkt. In de loop der jaren is Sla Raak daarom uitgegroeid tot een vereniging met ruim 800 leden.

Heden
Sla Raak Oisterwijk is een gezellige tennisvereniging waar men zich als recreatief speler snel thuis voelt. Sportief gezien wil de vereniging een positief uithangbord zijn voor Oisterwijk en omstreken. Brabantse gezelligheid en een gezonde competitieve instelling staan voorop!
De club is financieel gezond, ondanks de grote investeringen in de afgelopen jaren. Randvoorwaarde is dat ieder nieuw lid in staat moet worden gesteld tennis te leren spelen. Hiervoor werken we samen met goede en loyale tennistrainers van tennisschool Gijs om de techniek en spel van het tennis onder de knie te krijgen. Sla Raak beschikt over negen uitstekende kunstgrasbanen, waardoor er bij regen nauwelijks wachttijd is en er het hele jaar getennist kan worden.
Door het jaar heen worden tal van activiteiten georganiseerd voor de jeugd en de senioren zoals interne competities, clubkampioenschappen en gezelligheidstoernooien, om bijvoorbeeld bestaande en nieuwe leden te laten integreren.

Toekomst
Tal van commissies en het bestuur zijn het hele jaar door in touw om het “bedrijf” draaiende te houden en het de leden zo aangenaam mogelijk te maken. Dat vergt veel inzet van vrijwilligers. Mocht u hieraan ook uw steentje bij willen dragen. Laat het ons weten via bestuur@slaraak.nl .

Het Bestuur wenst u heel veel tennisplezier toe bij Sla Raak Oisterwijk.

Doel:
De regeling biedt de mogelijkheid om niet leden van TV Sla Raak legaal te kunnen laten tennissen met leden van de vereniging op het complex van TV Sla Raak, zodat:
– niet leden kennis kunnen maken met tennis en in het bijzonder met TV Sla Raak;
– oud leden spelend binding kunnen blijven houden met TV Sla Raak.

Het toelaten van een introducé is alleen mogelijk op:
– maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur, en
– weekend en feestdagen van 09.00 tot 22.00 uur
indien de baanbezetting dit toelaat.

In de volgende gevallen worden geen introducés toegestaan:
– Tijdens toernooien, competities en andere evenementen die van invloed zijn op de baanbezetting.
– Buiten de eerder genoemde tijdstippen.
– Indien leden van Sla Raak vanwege de aanwezigheid van introducés hierdoor niet in de gelegenheid zijn om te kunnen tennissen.

De regeling kent de volgende voorwaarden:
– Een introducé heeft dezelfde plichten die gelden voor een lid van Sla Raak.
– De regeling is van toepassing op zowel senioren als junioren.
– Per lid kan maximaal per keer één introducé worden toegelaten.
– Een lid van Sla Raak kan maximaal 5 keer per jaar een introducé meenemen.
– Een introducé kan maximaal 5 keer per jaar geïntroduceerd worden.

De kosten voor een senior lid om een introducé te laten tennissen bedragen € 7,50 per keer. Aan de introductie door junioren zijn geen kosten verbonden mits de introducé niet ouder is dan 18 jaar. Indien een junior lid een introducé meeneemt van 18 jaar of ouder dan zijn de kosten voor het introduceren gelijk aan die van de senioren.

Aanmelding
Wie lid wil worden van Sla Raak kan dit doen door zich aan te melden via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. Er is geen wachtlijst.
Wilt u lid worden, dan dient u het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld met pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS te Oisterwijk.

Inschrijfgeld
Inschrijfgeld bedraagt voor jeugdleden € 5  en voor senioren € 12.

Bardienst
Als seniorlid bent u verplicht om gedurende het jaar 2 a 3 bardiensten te draaien.

Lidmaatschap
– Minioren: € 69,00 per jaar (vanaf het jaar dat zij 7 jaar worden kun je lid worden)
– Junioren:  € 94,00 per jaar (vanaf het jaar dat zij 10 jaar worden)
– Senioren:  € 149,00 per jaar (vanaf het jaar waarin zij 18 jaar worden)
– Familiekorting*: het 4de familielid krijgt 50% korting op het contributiegeld
– Familiekorting:* het 5de familielid krijgt 75% korting op het contributiegeld
– Rustende leden: € 33,00 per jaar

* Familiekorting geldt voor (de) het jongste lid (leden) woonachtig op hetzelfde adres.

De inschrijfformulieren en het machtigingsformulier kunt u printen met behulp van onderstaande links.

Het lidmaatschap loopt van 1 april tot 1 april. Bij een aanmelding tussen 1 april en 1 juli geldt een contributie van 100%, tussen 1 juli en 1 oktober 75% en na 1 oktober 50%.

Wilt u lid worden, dan dient u het inschrijfformulier, het machtigingsformulier en het inschrijfgeld in te leveren bij de ledenadministratie, Pannenschuurlaan 36, 5061 DS Oisterwijk.

Rustende leden
Dit zijn  leden die (tijdelijk) niet kunnen tennissen wegens blessure, zwangerschap of anderszins. Van een rustend lidmaatschap kan sprake zijn wanneer men dit heeft aangevraagd voor 1 maart van het nieuwe verenigingsjaar. Het rustend lidmaatschap geldt voor maximaal 1 jaar. In het opvolgende verenigingsjaar wordt je automatisch weer actief lid, tenzij is afgemeld voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.

Afmelding
Beeindiging van het lidmaatschap uitsluitend met afmeldingsformulier bij de ledenadministratie voor 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap loopt van 1 april tot 1 april. Voor 1 december opzeggen betekent dat je nog lid bent tot 1 april.

Meer informatie
Mocht u nog meer vragen hebben over het lidmaatschap van Sla Raak dan kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@slaraak.nl