Barcommissie

Het Sla Raak clubhuis is natuurlijk dé ontmoetingsplek voor alle leden van Sla Raak. Om de bar draaiende te houden zijn behalve gezellige gasten ook enthousiaste leden nodig die de bar bedienen. De bardiensten worden gecoordineerd door de barcommissie.

 

Op deze pagina kun je de meeste zaken vinden die te maken hebben met het vervullen van je bardienst. Twee keer per jaar wordt de indeling gemaakt. Je kunt dan via internet of met een formulier je voorkeuren en verhinderingen doorgeven. De barcommissie maakt dan het barrooster en verdeelt die aan de leden. We verzoeken zo veel mogelijk gebruik te maken van het internet (www.barboek.nl). Hierdoor wordt het voor de barcommissie eenvoudiger, worden fouten voorkomen en wordt iedereen beter geinformeerd. Nadat iedereen is ingedeeld, kun je ook je eigen bardienst raadplegen.

Leden die voor een vergoeding van € 40.- vervangende bardienst willen draaien.

Max Baaten maxbaaten@ziggo.nl 06-29331780
Lotte Verhoeven lotte.verhoeven98@gmail.com

06-29088447

Floris Kwaks floriskwaks@outlook.com

06-13391441

Aniek Kolen aniekkolen@hotmail.com 06-38255988
Esmee Ketelaars esmeeketelaars@hotmail.com

06-27005334

Roy van de Weijdeven royvandeweijdeven@hotmail.com

06-81504877

Karel Verkerk verkerkkarel@hotmail.com

06-29029310

Regels:
– U neemt zelf contact op met één van de leden, die op de lijst staan.
– U meldt dit bij het barcommissielid dat weekdienst heeft.
– U zorgt zelf dat de € 40.- bij de betreffende persoon komt.
– Heeft u de barzak inmiddels al in bezit, dan zorgt u zelf, dat de barzak bij de betreffende persoon komt.

Assortiment

Tijdens de wintermaanden, wordt het assortiment aangepast.  Ook de weersomstandigheden en de bezettingsgraad, hebben invloed op de voorraad. Om bederf te voorkomen, is er van bepaalde producten, maar een beperkte voorraad, of worden ze zelfs niet in het assortiment opgenomen. Graag uw begrip hiervoor.

Keuken

De keuken is alleen geopend tijdens evenementen. De openingstijden worden in overleg met de evenementencommissie(s) bepaald.

Keukendiensten

De keukendiensten worden vervuld door jeugdleden van onze vereniging. Zij krijgen hier een vergoeding voor. Interesse! Vanaf 15 jaar kun jij je aanmelden bij Jeannie Vervaart info@schoonheidssalonjeannievervaart.nl 

Vrijwilliger

De barcommissie kan altijd een “helpend handje” gebruiken. Wil je tijdens evenementen, als tijdelijke vrijwilliger, de barcommissie ondersteunen, neem dan contact op met Maarten Wijffelaars barcommissie@slaraak.nl 

Heb je een idee

Wil je graag je mening delen of heb je een voorstel, laat het dan even weten via een mailtje naar barcommissie@slaraak.nl

Alle seniorleden van Sla Raak hebben de verplichting om bardiensten te draaien. Dit maakt onderdeel uit van het lidmaatschap van Sla Raak. Verzaken levert een boete op van € 60,00.

Leden die ouder zijn dan 70 jaar en rustende leden zijn vrijgesteld van bardiensten.

Voor het samenstellen van het barrooster maken we gebruik van www.barboek.nl. Je plant zelf je bardiensten in, via een mail wordt je hierop geattendeerd. Als je zelf geen bardienst inplant word je automatisch door het systeem ingedeeld.

Inplannen van bardiensten:

Inloggen via www.barboek.nl of via de link op deze site.

Log in met je bondsnummer, je wachtwoord en verenigingsnummer (52001). Voor nieuwe gebruikers is het wachtwoord de cijfers en letters van de postcode met spatie (voorbeeld 1234 AB). Na het inloggen, kun je zelf je wachtwoord wijzigen.

Wachtwoord vergeten? Volg de instructies op www.barboek.nl

Op de site www.barboek.nl staat een presentatie met daarin een instructie over de werking van het systeem.

Inplannen voor een dienst 5 betekent dat je bardienst draait totdat het paviljoen sluit. In barboek.nl staat een eindtijd van 23.55 uur voor deze dienst. Echter, indien ontheffing van de Schenktijdenwet door de gemeente verleend wordt, duurt deze dienst tot uiterlijk 1.00 uur. Inplannen van dienst 5 geldt voor 2 reguliere bardiensten.

Op de website van Sla Raak zal het barrooster te zien zijn.

In het gedrukte barboek van de zomerperiode is een ledenlijst opgenomen met alle (e-mail)adressen en telefoonnummers van de leden. In de winterperiode wordt geen gedrukt exemplaar van het barboek verspreid. Het is daarom belangrijk om het zomerbarboek het hele jaar te bewaren.

Indien je gegevens gewijzigd zijn (verhuizing, nieuw e-mailadres, telefoonnummer e.d.) geef dat dan door aan de ledenadministratie: ledenadministratie@slaraak.nl

Enige tijd voor je bardienst ontvang je een herinnering via e-mail. Deze herinnering is een extra service, het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid van een dienst indien je onverhoopt geen bericht krijgt.

Ben je ingedeeld op een tijd dat je verhinderd bent, zorg dan zelf voor vervanging en geef deze wijziging door aan het barcommissielid dat de weekdienst heeft. Je blijft zelf eindverantwoordelijk voor de dienst waarop je bent ingedeeld.

Met vriendelijke groet, de barcommissie.

E-mail: barcommissie@slaraak.nl

Bardiensten zijn verplicht en maken onderdeel uit van het lidmaatschap van Sla Raak. Verzaken levert een boete op van € 60,00.

Via e-mail ontvang je twee keer vóór je bardienst een herinnering. Deze herinneringen zijn een extra service, het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid van het draaien van een dienst indien je onverhoopt geen bericht krijgt.

Diensten:
Dienst 1 is een ochtenddienst.
Dienst 2 is een (vroege) middagdienst.
Dienst 3 is een (late) middagdienst.
Dienst 4 is een avonddienst.
Dienst 5 is een late avonddienst. Deze dienst (alleen tijdens competitievrijdag en grote evenementen) is van 22.00 uur tot sluit, uiterlijk 01.00 uur

De barzakprocedure:

Er rouleren twee barzakken:

– Barzak 1: maandag → woensdag → vrijdag → zondag → volgende weekdienst
– Barzak 2: dinsdag → donderdag → zaterdag → volgende weekdienst

Inhoud van beide barzakken: de sleutel van het paviljoen, alarmdruppel, toegangspas, betaalpas (LCS) voor eigen verbruik bardienst, instructieboekje en actuele weekformulier.

Vóór aanvang van je bardienst wordt de barzak bij je thuisgebracht of neem je die over van je voorganger in het paviljoen. Na afloop van je dienst breng of geef je de barzak naar/aan je opvolger, zie actuele weekformulier in de barzak.

Enkele belangrijke punten met betrekking tot je bardienst:

– Zorg bij verhindering of ruiling van bardienst tijdig voor vervanging! Geef de wijziging door aan het dienstdoend barcommissielid.
– Bij “Afkopen Bardienst” vind je de namen van leden die tegen een vergoeding de bardienst van je willen overnemen.
– In de barzak tref je een boekje aan met instructie over het alarm en de apparaten.
– Tijdens je bardienst hebben “derden” niets achter de bar te zoeken (met uitzondering van de barcommissieleden). Ook kinderen mogen niet achter de bar komen.
– Bij twijfel wegens slechte weersomstandigheden verzoeken we je eerst contact op te nemen met het barcommissielid dat weekdienst heeft. In overleg kan dan bepaald worden of het paviljoen eerder gesloten wordt.
– Muziekinstallatie: alleen op de aan/uitknop drukken.

Na afloop van je dienst:

– Controleer het terras en controleer de schuifpuien.
– Spoel de glazen in de spoelmachine, was de kopjes in de vaatwasser.
– Zet de muziekinstallatie uit (druk alleen op de aan/uitknop).
– Kaarsen doven en doe alle lichten uit via de centrale schakelkast.
– Kassa en pinautomaat niet uitschakelen (blijven altijd aan!)
– Sluit de deur van het paviljoen met de sleutel en activeer het alarm met de druppel, een instructie hiervoor vind je in de barzak.
– Breng de barzak z.s.m. naar het adres van degene zoals vermeld op het weekformulier (er kan geruild zijn!).

Keuken

De keuken is alleen geopend tijdens toernooien, competitieweekeinden en grote evenementen. Hiervoor worden aparte keukendiensten ingezet.

Als je vragen hebt rondom het draaien van de bardienst, dan kun je contact opnemen met het barcommissielid dat in jouw week de weekdienst heeft. Denk bijvoorbeeld aan het doorgeven van wisselingen van bardienst, het doorgeven van eventueel vals alarm, wat te doen bij slecht weer of hulp inroepen indien je voor de allereerste keer bardienst draait.

De barcommissie wenst je veel tennisplezier en succes bij het vervullen van je bardienst!

Telefoonnummer Paviljoen

013-5216659

Aanleiding
Op grond van de Drank- en Horecawet is het verplicht dat er op tijdstippen waarop alcohol verstrekt wordt in het paviljoen een zogenaamde leidinggevende aanwezig is (in het bezit van Verklaring Sociale Hygiëne) of een gekwalificeerde barvrijwilliger (die een instructie gehad heeft over verantwoord alcoholgebruik). Hiermee willen wij jullie op de hoogte stellen van deze wettelijk verplichtingen voor onze tennisvereniging. Omdat wij het praktisch niet uitvoerbaar vinden iedereen persoonlijk een dergelijk instructie te geven over verantwoord alcoholgebruik, willen wij hierna de belangrijkste zaken de revue laten passeren. Tijdens je bardienst dien je je hieraan dan ook te houden.

Doel Drank- en Horecawet: De verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde wijze reguleren en het voorkomen van risico’s zoals: alcoholgebruik, kinderen, overmatig gebruik ongevallen onder invloed. De Drank- en Horecawet regelen o.a. de verstrekking in commerciële (horeca, winkels) en in paracommerciële inrichtingen (verenigingen).De gemeente verstrekt de vergunning en kan eigen regels toepassen.

De Drank- en Horecawet bepalen dat het bestuur van elke vereniging die alcohol wil schenken een alcoholbestuursreglement opstelt en deze indient bij de aanvraag van een vergunning.

Inhoud alcoholbestuursreglement:
Wettelijke voorschriften van de Drank- en Horecawet die van toepassing zijn voor de regels over alcohol die specifiek gelden voor de tennisvereniging SRO:

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het paviljoen of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in het paviljoen gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het paviljoen of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams, en andere begeleiders van jeugd tijdens het uitoefenen van hun functie.
 •      Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zoals: happy hours, meters bier, en rondjes van de zaak, zijn in het paviljoen niet toegestaan.
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging, wordt het gebruik van alcoholvrij drank gepromoot, door o.a. die goedkoper aan te bieden.
 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit het paviljoen verwijderd.

Belangrijkste regels Drank- en Horecawet:

 • Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht
 • Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar.
 • De verstrekker van alcohol moet jongeren altijd om een geldig leeftijdsbewijs vragen. De verstrekker is strafbaar wanneer blijkt dat jongeren die niet oud genoeg zijn, wel alcohol hebben kunnen kopen. Jongeren zijn niet strafbaar.

Schenkverboden:

 • Geen alcohol verstrekken aan mensen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
 • Het is niet toegestaan alcoholgebruik al of niet onder dreiging met geweld af te dwingen.
 • Geen alcohol verstrekken aan personen waarbij dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Geen mensen toelaten die zichtbaar te veel hebben gedronken of die onder invloed zijn van drugs.

Alcohol en verkeer:

 • Rijden met een bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5 promille is strafbaar.
 • De wet geldt voor alle voertuigen, dus ook voor de fiets.
 • De grens van 0,5 promille wordt bereikt na het drinken van 2 á 3 standaardglazen alcohol-houdende drank in ongeveer een uur tijd.
 • Waarom 0,5 promille grens?
 • Vanaf 0,5 promille neemt de rijvaardigheid aantoonbaar af (reactievermogen, oordeelsvermogen, waarneming nemen af)
 • De kans op een ongeval is bij 0,8 promille al 2 keer zo groot als bij 0,5 promille; bij 1,3 promille is die kans 9 keer zo groot
 • In de nabije toekomst zal mogelijk verlaging van de wettelijke grens naar 0,2 promille voor beginnende automobilisten plaatsvinden
 • Rijden onder invloed is in Nederland een misdrijf; dit betekend o.a.:-bij veroordeling een strafblad, met mogelijke gevolgen voor de carrière -relatief hoge geldboetes mogelijk
 • Tot een promillage van 0,8 kan de boete direct betaald worden, waarmee strafvervolging wordt voorkomen
 • Boven de 0,8 promille:-verdachte moet voor de rechter verschijnen -straffen zijn zwaarder-deelname 3-daagse cursus (EMA) (tot 2,3 promille)

Conclusie
Hoewel wij als bestuur niet het idee hebben dat binnen onze vereniging overmatig gebruik van alcohol plaatsvindt, vinden wij het verstandig jullie middels deze samenvatting te informeren over de wettelijk regels. Hoewel sommige regels een vanzelfsprekendheid lijken, worden we met z’n allen wel met deze regels geconfronteerd. Wegens het regelmatig veranderen van de regels en bijbehorende promilages kan het bestuur niet garanderen dat bovengenoemde regels en cijfers up-to-date zijn. Leden worden zelf verantwoordelijk geacht zich op de hoogte te houden van actuele regels en cijfers hieromtrend.

De indeling van de bardiensten wordt geregeld via de website van www.barboek.nl.
Alle leden kunnen daar inloggen en zelf nakijken wanneer zij bardienst hebben.
Ook wordt daar door de leden, voor de start van een nieuwe periode, zelf gekozen welke bardienst(en) men wil draaien.
De barcommissie verstuurt ongeveer 6 weken voor de nieuwe periode een e-mail aan alle leden, met informatie over wanneer de keuze weer gemaakt kan worden.
Als jij geen gebruik maakt van het zelf kiezen wanneer jij bardienst wilt draaien, wordt je door het systeem ingedeeld op een willekeurige datum en tijd.

Het Actuele Barboek is te bekijken in een pdf bestand dat men kan openen via onderstaande link.

Barboek op datum vanaf 1.4.2019

Barboek op naam vanaf 1.4.2019